Blackjack

Blackjack är ett spel som i stort sett är synonymt med casinon. Det är ett av de mest populära och vanligaste casinospelen som i stort sett dyker upp hos vartenda casino världen över, samt hos vartenda nätcasino. I den här texten ska vi förklara hur man spelar blackjack för dig som inte vet det men som är sugen på att testa på det. Faktum är att detta inte är ett spel som det är speciellt svårt att lära sig, och efter att ha läst denna korta guide är vi övertygade om att du kommer kunna komma igång med ditt spelande.

Vad går spelet ut på?

Blackjack går ut på att man blir tilldelad två spelkort eller mer, och målet är att summan av dessa ska hamna så nära nummer 21 som möjligt. Här vinner den spelare som i följande nedåtstigande ordning får spelets bästa hand, som heter blackjack även den, den spelare som på annat sätt får 21 som sitt totala värde, den som kommer närmast 21, eller den som inte får ett värde som har större än 21. Får man ett större värde än så innebär det nämligen automatiskt förlust.Först och främst delar croupiern ut två kort var till samtliga deltagare runt spelbordet, inklusive sig själv. Spelarna får sedan själva välja om de vill ha mer kort, eller om de nöjer sig med de två första. Vill man ha fler kort så får man be om hur många som helst till man är nöjd, eller tills man råkar få ett värde över 21.

Croupiern är mer begränsad av spelets regler i sina val. Likt spelarna får även han två kort utdelade i början. För spelarna är dessa kort endast tillgängliga för dem själva att se, men för croupiern är ett av korten öppet för samtliga personer runt bordet att se. När väl rundan är igång och det är croupierns tur så måste han dock vända på det dolda kortet, och nu blir alltså båda korten tillgängliga för spelarna att se. Hans nästa drag är helt och hållet styrt utefter vilket värde dessa två kort sammanlagt visar. Han måste enligt reglerna nämligen ta mer kort om det sammanlagda värdet är mindre än 16, men är det istället över 17 så måste han istället nöja sig med de han redan har.

Så ser reglerna ut, och en runda blackjack är alltså inte mer invecklad än så. Man behöver med andra ord inte vara orolig för att det här ska vara ett spel som det tar jättelång tid att lära sig, utan det går det både snabbt och smidigt att göra.

Hur ser kortvärdena ut?

Reglerna gällande spelkortens värde är inte svåra de heller. Värdet hos de kort som har siffror motsvarar just den siffra som kortet innehåller. Ett kort med siffran 3 har med andra ord just 3 som värde, ett kort med siffran 5 är värt 5, och ett med siffran 8 är värt 8, och så vidare. Värdet för knektar, kungar och damer är 10 för samtliga tre. Ess är i sin tur det enda kortet som kan ha mer än ett värde, närmare bestämt 1 eller 11. Detta är det upp till spelaren att välja, och självklart beror dennes val på vilket av värdena som har stört sannolikhet att sluta på 21 eller så nära som möjligt, så länge det inte hamnar över 21.

Hur får man blackjack?

Den bästa handen som man kan få i blackjack har samma namn som själva spelet, alltså blackjack. De kort man behöver för att få denna är ett ess samt nummer 10. Eftersom värdet för ess kan vara antingen 1 eller 11, så blir då 11 plus 10 sammanlagt 21. Denna hand är oslagbar, och det går alltså inte att förlora om man har den. Har ingen annan deltagare också blackjack så vinner man alltså rundan om man har fått det. De fall då blackjack inte resulterar i vinst är de fall då fler deltagare än en själv fått blackjack. När detta inträffar så slutar rundan oavgjort mellan en själv och den eller de andra deltagare som också fått blackjack.

Vinster

Hur vinstsystemet fungerar i blackjack är inte heller det några krångligheter. Vinner man en runda så vinner man i stort sett alltid ett belopp som motsvarar ens insats. Undantaget är när man får blackjack, för då vinner man istället ett belopp på 1,5 gånger insatsen. När en runda blir oavgjord så får de spelare det blir oavgjort emellan tillbaka sina insatser, och går alltså varken minus eller plus. Detta inträffar bland annat om två eller fler spelare får blackjack under samma spel. Får mer än en spelare 21, men en har fått det via blackjack och en via en annan kortkombination, då vinner alltid den spelare som fick det genom blackjack.

Privacy Policy